Український Державний Науково-Дослідний Інститут «Ресурс»

Замовлення послуг:
(044) 529-60-56
м. Київ-150, вул. Малевича, 84
(044) 528-55-24

Наукові теми

План науково-дослідних робіт УкрНДІ «Ресурс»
на 2017 рік

 
з/п
Назва науково-дослідної роботи  Термін виконання
НДР
 Галузь застосуван-ня результатів НДР
1256
1Механізми контролю нафтопродуктів в системі Державного резерву УкраїниI –IV кв.2017р.

Система Держрезерву України

2Розробка модифікованого намету типу УСБ та визначення його експлуатаційних характеристик».II –IV кв.2017р.

Система Держрезерву України

3Розробка критеріїв санітарних заходів в складських приміщеннях на підприємствах системи Державного резерву УкраїниIII –IV кв.2017 р.

Система Держрезерву України

4Особливості використання мікробіологічних досліджень для експертної оцінки харчових продуктів
II –IV кв.2017 р

Система Держрезерву України

5Наукове обґрунтування використання організмів роду CliophoraiDafniamagna для розробки модифікованого експрес-методу комплексної оцінки біологічної цінності та токсичності харчових продуктів I –IV кв.2017 р.

Система Держрезерву України

6Моніторинг мікроелементного складу ґрунтів різних кліматичних зон України з метою встановлення його впливу на врожайність і якість зерновихI –IV кв.2017 р.Агропромисловий комплекс
Наукові теми 2016 року

1. Аналіз українських та європейських стандартів з метою гармонізації вимог та розробки стандартів для довготривалого зберігання нафтопродуктів в системі Державного резерву України.


2. Дослідження існуючих природних втрат при зберіганні бензинів автомобільних на підприємствах системи Державного резерву України з метою розробки рекомендацій щодо їх зменшення та приведення у відповідність до європейських стандартів.


3. Експериментальне дослідження невідповідностей білкової та жирової фракції консервів «Яловичина тушкована» виготовлених в Україні у відповідності з ДСТУ 4450:2005.


4. Розробка модифікованого експрес-методу комплексної оцінки безпечності м’ясних продуктів


5. Розроблення методичної настанови щодо запровадження та використання постійно діючих процедур, які базуються на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) в системі управління державного резерву України»


6. Вдосконалення методик дослідження грунтів різного типу з метою покращення окремих показників якості зернових шляхом оптимізації мікроелементного складу грунтів.


7. Розробка проекту технологічного регламенту виконання вогнебіозахисної обробки складських приміщень комбінатів хлібопродуктів системи державного резерву України з одночасною газацією вогнезахисним засобом (патент УкрНДІНанобіотехнологій №100803).

Top