Український Державний Науково-Дослідний Інститут «Ресурс»

Замовлення послуг:
(044) 529-60-56
м. Київ-150, вул. Малевича, 84
(044) 528-55-24

Наукові теми
План науково-дослідних робіт УкрНДІ «Ресурс»
на 2019 рік


з/п
Назва науково-дослідної роботи Термін виконання НДР Галузь застосування результатів НДР
1 2 3 4
1 Прикладна науково-дослідна робота «Аналіз вимог органолептичних та фізико-хімічних показників консервів м’ясних з метою вдосконалення сенсорного аналізу та вимог для тривалого зберігання» Етап 2. «Вдосконалення сенсорного аналізу органолептичних та фізико-хімічнихпоказників консервів м`ясних притривалому зберіганні» I –IV кв.2019 р.. Система Держрезерву України
2 Прикладна науково-дослідна робота «Аналіз міжнародних та європейських вимогщодо відбирання проб харчових продуктів» I –IV кв.2019 р. Система Держрезерву України
3 Прикладна науково-дослідна робота «Дослідження зміни фізико-хімічних показників нафтопродуктів при довготривалому зберіганні» I –IV кв.2019 р. Система Держрезерву України
4 Прикладна науково-дослідна робота «Вивчення впливу природних факторів на зміни фізико-механічних показників тканини наметової» IІІ – IV кв.2019 р Система Держрезерву України
5 Прикладна науково-дослідна робота «Удосконалення технології зберігання продовольчого зерна пшениці з метою покращення якості» I –IV кв.2019 р. Система Держрезерву України
6 Прикладна науково-дослідна робота «Розробка газогенеруючого предтопка на вуглеводневмісних компонентах промислових відходів, що агрегується з різними стандартними теплогенеруючими установками для підприємств системи Держрезерву» I –IV кв.2019 р. Система Держрезерву України
7 Науково-дослідна робота «Дослідження ступеню засвоюваності рослинами елементів живлення в ґрунтах різного типу» IІ –IV кв.2019 р. Агропромисловий комплекс
8 Науково-дослідна робота «Дослідження змін складу і чисельності мікроорганізмів в ґрунтах різних кліматичних зон України з метою встановлення вірогідності інфікування (зараженості) сільськогосподарських культур» IІ –IV кв.2019 р Агропромисловий комплекс


План науково-дослідних робіт УкрНДІ «Ресурс»
на 2018 рік


з/п
Назва науково-дослідної роботи Термін виконанняНДР Галузь застосування результатів НДР
1 2 3 4
1 Прикладна науково-дослідна робота «Дослідження тканини для використання у різних конструкціях наметів типу УСБ-56» IІ –IV кв.2018 р. Система Держрезерву України
2 Прикладна науково-дослідна робота «Аналіз вимог щодо органолептичних та фізико-хімічних показників консервів м’ясних з метою вдосконалення сенсорного аналізу та вимог для тривалого зберігання» I –IV кв.2018 р. Система Держрезерву України
3 Прикладна науково-дослідна робота «Дослідження динаміки змін якості палива дизельного в умовах зберігання системи Держрезерву України» I –IV кв.2018 р. Система Держрезерву України
4 Прикладна науково-дослідна робота «Методична компетентність при розробці нормативно-правових актів з приймання, зберігання та відпуску матеріальних цінностей державного резерву» I –IІІ кв.2018 р Система Держрезерву України
5 Науково-дослідна робота «Дослідження процесів дифузії елементів живлення в ґрунтах різних типів» I –IV кв.2018 р. Агропромисловий комплекс


План науково-дослідних робіт УкрНДІ «Ресурс»
на 2017 рік

 
з/п
Назва науково-дослідної роботи  Термін виконання
НДР
  Галузь застосуван-ня результатів НДР
1 2 3 4
1 Механізми контролю нафтопродуктів в системі Державного резерву України I –IV кв.2017р.

Система Держрезерву України

2 Розробка модифікованого намету типу УСБ та визначення його експлуатаційних характеристик». II –IV кв.2017р.

Система Держрезерву України

3 Розробка критеріїв санітарних заходів в складських приміщеннях на підприємствах системи Державного резерву України III –IV кв.2017 р.

Система Держрезерву України

4 Особливості використання мікробіологічних досліджень для експертної оцінки харчових продуктів
II –IV кв.2017 р

Система Держрезерву України

5 Наукове обґрунтування використання організмів роду CliophoraiDafniamagna для розробки модифікованого експрес-методу комплексної оцінки біологічної цінності та токсичності харчових продуктів I –IV кв.2017 р.

Система Держрезерву України

6 Моніторинг мікроелементного складу ґрунтів різних кліматичних зон України з метою встановлення його впливу на врожайність і якість зернових I –IV кв.2017 р. Агропромисловий комплекс
Наукові теми 2016 року

1. Аналіз українських та європейських стандартів з метою гармонізації вимог та розробки стандартів для довготривалого зберігання нафтопродуктів в системі Державного резерву України.


2. Дослідження існуючих природних втрат при зберіганні бензинів автомобільних на підприємствах системи Державного резерву України з метою розробки рекомендацій щодо їх зменшення та приведення у відповідність до європейських стандартів.


3. Експериментальне дослідження невідповідностей білкової та жирової фракції консервів «Яловичина тушкована» виготовлених в Україні у відповідності з ДСТУ 4450:2005.


4. Розробка модифікованого експрес-методу комплексної оцінки безпечності м’ясних продуктів


5. Розроблення методичної настанови щодо запровадження та використання постійно діючих процедур, які базуються на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) в системі управління державного резерву України»


6. Вдосконалення методик дослідження грунтів різного типу з метою покращення окремих показників якості зернових шляхом оптимізації мікроелементного складу грунтів.


7. Розробка проекту технологічного регламенту виконання вогнебіозахисної обробки складських приміщень комбінатів хлібопродуктів системи державного резерву України з одночасною газацією вогнезахисним засобом (патент УкрНДІНанобіотехнологій №100803).

Top