Український Державний Науково-Дослідний Інститут «Ресурс»

Замовлення послуг:
(044) 529-60-56
м. Київ-150, вул. Малевича, 84
(044) 528-55-24

Якість промислових товарів

ЯКІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРІВ, ЯКІ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ДОВГОТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

Згідно з закону України «Про державний матеріальний резерв» державний резерв призначається для: забезпечення потреб України в особливий період; надання державної підтримки окремим галузям народного господарства, підприємствам, установам і організаціям з метою стабілізації економіки у разі тимчасових порушень термінів постачання важливих видів сировини і паливно-енергетичних ресурсів; подання гуманітарної допомоги; забезпечення першочергових робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних.

Основним завданням довготривалого зберігання промислових товарів є збереження без зміни або без істотних змін показників якості.

Якість - це економічна категорія, яка відображає сукупність властивостей товару (технічних, технологічних, економічних, екологічних тощо), що зумовлюють ступінь його здатності задовольняти потреби споживачів відповідно до свого призначення.

Промислові товари, які виготовляються і споживаються, все більше і більше ускладнюються: кожному окремому їх виду надається все більше і більше корисних властивостей. Ці поліпшення відбуваютьсязавдяки росту темпу науково-технічного прогресу і новітнім технологіям виробництва. Прискорення науково-технічного прогресу призвело до зменшення періодів між змінами типів товарів, що вносить труднощі в оцінювання якості товарів. До недавнього часу, період між змінами типу одного виду товару був тривалим, що дозволяло мати достовірну інформацію про його якість, оскільки ця інформація базувалася на багаторічному досвіді її експлуатації споживачем.

Підвищення якості товарів досягається завдяки:

  1. Удосконалення нормативних документів (стандартів і технічних умов) у частині показників якості, що не суперечать вимогам центральних органів виконавчої влади України, після детального аналізу діючих нормативних документів на території України;
  2. Поліпшення стандартизації (гармонізація стандартів із міжнародними і європейськими), як головного інструменту фіксації та забезпечення заданого рівня якості, а також з обов’язковим зазначенням у стандартах умов зберігання, гарантійних строків зберігання та експлуатації;
  3. Створення «ланцюга» підвищення якості промислових товарів

Виконання вищезазначених заходів значно підвищать якість промислових товарів при виробництві, які закладаються до державного резерву та забезпечать їх придатність для використання після довготривалого зберігання .

Top