Український Державний Науково-Дослідний Інститут «Ресурс»

Замовлення послуг:
(044) 529-60-56
м. Київ-150, вул. Малевича, 84
(044) 528-55-24

Наукові теми та публікації

Публікації

(pdf-формат, для ознайомлення)
2021 рік

-----Збірник тез, до свята 30-річниці створення системи державного резерву України-----

НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ В УМОВАХ НАЯВНИХ ЗАГРОЗ

-----Монографія, 2021р-----

ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ

2020 рік

--- Збірник тез науково-практичного круглого столу до 29 річниці Державного агентства резерву України (м. Київ 25–29 листопада 2020 року)----

"ПОТЕНЦІЙНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ НАУКИ У ГАЛУЗІ ДОВГОТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ В СИСТЕМІ ДЕРЖРЕЗЕРВУ УКРАЇНИ"


   

План

науково-дослідних робіт УкрНДІ «Ресурс» на 2021 рік

з/п Назва науково-дослідної роботи Керівники та відповідальнівиконавці Кошто риснавартість НДР на 2021 рік тис.грн Термін виконанняНДР Галузь застосування результатів НДР Джерела фінансуванняНДР Очікувані теоретичні та практичні результати НДР
1 2 3 4 5 6 7 8
1 «Вивчення особливостей якісного стану зерна продовольчої пшениці під час довготривалого зберігання». включено в паспорт бюджетної програми Сторож О.В., к.с.-г.н. 60,0 I-IV кв. 2021 р. Система Держрезерву України Власна ініціатива Розробка методичної частини програм передумов для підприємств системи Держрезерву щодо впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи управління безпечності харчових продуктів (НАССР).
2 «Аналіз методів виявлення фальсифікації окремих показників якості харчових продуктів». включено в паспорт бюджетної програми Муковоз В.М., к.в.н., Сонько Н.М. 30,0 I-IV кв. 2021 р. Система Держрезерву України Власна ініціатива Розробленння та впровадженння в системі Держрезерву України алгоритму дій приймальних заходів, який унеможливлює потрапляння фальсифікованих матеріальних цінностей продовольчої групи товарів при закладенні до державногорезерву.
3 «Динаміка змін якості палива дизельного в умовах зберігання в системі державного резерву».Етап II. Проведення випробувань палив, аналізування, оброблення статистичних данихвключено в паспорт бюджетної програми Нілов О.Є.,
Вовк Ю.О.

80,0

I кв 2020 -IV кв. 2022 р

I-IV кв. 2021 р
Система Держрезерву України Власна ініціатива Розробка Методики комплексного оцінювання якості палив для ефективного ухвалення управлінських рішень та керування запасами державного резерву.
4 «Динаміка змін якості бензину автомобільногов умовах зберігання в системі державного резерву».

Етап II Вибір методів досліджень показників експлуатаційних властивостей бензину автомобільного.

включено в паспорт бюджетної програми

Нілов О.Є.,
Вовк Ю.О.
80,0 I кв 2020 -IV кв. 2022 р


I-IV кв. 2021 р
Система Держрезерву України Власна ініціатива Розробка Методики комплексного оцінювання якості палив для ефективного ухвалення управлінських рішень та керування запасами державного резерву.
5 «Розробка композиції дляпоновлення гідрофобних властивостей наметових тканин з метою подовження терміну їх експлуатації». включено в паспорт бюджетної програми СтаришЄ.А. 10,0 I-IV кв. 2021 р Система Держрезерву України Кошти замовників Розробка розчину для поновлення гідрофобних властивостей наметової тканини, що надасть можливістьпродовжити термін експлуатації наметів. Отримання патенту на розчин.
6 «Ефективність впровадження альтернативних джерел енергії на підприємствах системи державного резерву України». включено в паспорт бюджетної програми Протасов О.С., Вишняков І.Ю. 20,0 I-IV кв. 2021 р. Система Держрезерву України Власна ініціатива Скорочення витрат на енергоносії на підприємствах держрезерву за рахунок впровадження енергозберігаючих технологій і обладнання, а також альтернативної енергетики.
7 «Дослідженняантимікробної дії розчинів мікроелементів на якість зернапри довготривалому зберіганні». включено в паспорт бюджетної програми Гавриленко О.С., к.в.н., Хоміцька О.А. 20,0 I-IV кв. 2021 р. Система Держрезерву України Власна ініціатива Створення нового типу препарату для обробки зерна, що не проявляє токсичної дії, збільшує термін зберігання тапри переробці зернав борошно покращує його харчову цінність.
8 «Використання системи управління на основі вимог міжнародних стандартів для підприємств, установ і організацій, що входять до єдиноїсистеми державного резерву України». включено в паспорт бюджетної програми Голінка І.В.,
32,0 I-IV кв. 2021 р. Система Держрезерву України Власна ініціатива Розробка рекомендацій щодо переваг використання систем управління на основі вимог міжнародних стандартів дляпідприємств, установ і організацій, що входять до єдиної системи державного резерву України.
9 «Вдосконалення системи мотивації та стимулювання працівників системи державного резерву України як складової управління людськими ресурсами». включено в паспорт бюджетної програми Голінка І.В. 30,0 I-IV кв. 2021 р. Система Держрезерву України Власна ініціатива Розробка рекомендацій та положення щодо вдосконалення системи мотивації та стимулювання працівників як складової управління людськими ресурсами.

Top