Український Державний Науково-Дослідний Інститут «Ресурс»

(044) 529-60-56
(044) 528-55-24
м. Київ-150, вул. Малевича, 84
info@ndiresurs.gov.ua

Історія

     У жовтні 1930 року в Києві була створена лісопромислова станція для вирішення проблем підвищення технічного і технологічного рівня в меблевій, деревообробній і лісозаготівельній промисловості, яка перетворилася у великий науково-дослідний центр України в деревообробній промисловості - в Український науково-дослідний інститут механічної обробки деревини /УкрНДІМОД/.

     Необхідність розвитку наукового, науково-дослідного та технічного напрямків діяльності Держкомрезерву України викликала створення у 2004 р. на базі УКРНДІМОД нового інституту - Українського державного науково-дослідного інституту "Ресурс" /УкрНДІ"Ресурс"/.


     З наказу Держкомрезерву України №273 від 28.09.2009р.

     «З метою посилення контролю за якістю матеріальних цінностей державного резерву, забезпеченням закладення, довготривалого зберігання на підприємствах – зберігачах... Визнати УкрНДІ „Ресурс” головною установою системи державного резерву у питаннях, пов’язаних із організацією якісного збереження матеріальних цінностей.»


     Інститут створено з метою вирішення наукових та науково-дослідних питань як наукового підґрунтя реалізації державної політики у сфері державного резерву.

     Основним напрямком наукової, науково-методичної, науково-дослідної, науково-технiчної та господарської діяльності Інституту є вирішення таких основних завдань у сфері державного резерву:

● проведення науково-технічних досліджень для забезпечення формування і реалізації державної наукової та технічної політики у сфері формування, створення, зберігання та реалізації матеріальних цінностей державного резерву;

● організаційне та науково-методичне забезпечення діяльності єдиної системи державного матеріального резерву України з питань контролювання якості матеріальних цінностей державного матеріального резерву;

● організація виконання завдань, затверджених Кабінетом Міністрів України, з дотримання нормативних вимог щодо якісного стану матеріальних цінностей державного матеріального резерву;

● участь у розробленні нормативних документів щодо технічних вимог до матеріальних цінностей державного матеріального резерву, призначених до закладення до державного матеріального резерву;

● проведення багатоступеневого контролю за якістю матеріальних цінностей на відповідність вимогам чинної нормативної документації при їх закладенні, зберіганні та відпуску із державного резерву;

● випробування продукції за показниками якості та безпечності відповідно до сфери акредитації лабораторії УкрНДІ «Ресурс» та поза нею;

● організація та проведення наукових семінарів, конференцій, симпозіумів, лекторіїв, тренінгів тощо;

● розроблення заходів для підвищення використання діючих виробничих потужностей підприємств системи державного резерву зі скорочення витрат матеріальних, паливно-енергетичних і теплоенергетичних;

● діяльність у сфері енергозбереження та впровадження енергозберігаючих технологій.

Top