Український Державний Науково-Дослідний Інститут «Ресурс»

Замовлення послуг:
(044) 529-60-56
м. Київ-150, вул. Малевича, 84
(044) 528-55-24

05.04.2021


У видавничому домі «Гельветика» вийшов Збірник тез науково-практичного круглого столу «Потенційні шляхи розвитку науки у галузі довготривалого зберігання матеріальних цінностей в системі держрезерву України».

Публікації відображають результати наукових пошуків авторів, присвячені висвітленю актуальних питань: науково-інформаційна підтримка створення продукції спеціального призначення та умов її довготривалого зберігання; економіко-правові аспекти діяльності держрезерву; впровадження системи HACCP на підприємствах держрезерву; особливості державного управління системою державного матеріального резерву в умовах пандемії COVID-19; перспективні напрямки діяльності, пов’язані з паспортизацією ґрунтів та участю у всесвітній мережі GLOSOLAN; роль державного матеріального резерву в системі цивільної оборони країни.

Тези, включені до збірника, можуть становити інтерес як для науковців,викладачів, аспірантів, студентів, так і для практиків – фахівців.

Photos


Top