Український Державний Науково-Дослідний Інститут «Ресурс»

Замовлення послуг:
(044) 529-60-56
м. Київ-150, вул. Малевича, 84
(044) 528-55-24

Історія

У жовтні 1930 року в Києві була створена лісопромислова станція для вирішення проблем підвищення технічного і технологічного рівня в меблевій, деревообробній і лісозаготівельній промисловості, яка перетворилася у великий науково-дослідний центр України в деревообробній промисловості - в Український науково-дослідний інститут механічної обробки деревини /УкрНДІМОД/.

Необхідність розвитку наукового, науково-дослідного та технічного напрямків діяльності Держкомрезерву України викликала створення у 2004 р. на базі УКРНДІМОД нового інституту - Українського державного науково-дослідного інституту "Ресурс" /УкрНДІ"Ресурс"/.


З наказу Держкомрезерву України №273 від 28.09.2009р.

«З метою посилення контролю за якістю матеріальних цінностей державного резерву, забезпеченням закладення, довготривалого зберігання на підприємствах – зберігачах... Визнати УкрНДІ „Ресурс” головною установою системи державного резерву у питаннях, пов’язаних із організацією якісного збереження матеріальних цінностей.»


Iнститут створено з метою наукового забезпечення проблем у сферi зберiгання товарно-матерiальних цiнностей держрезерву та здiйснення науково-технічної дiяльностi у сферi лiсопромислового комплексу.

Основними напрямками наукової, науково-дослiдної та технiчної дiяльностi НДI є вирішення таких основних завдань:

  • управління якістю продукції, що закладається до держрезерву;

  • наукова розробка і обґрунтування пропозицій щодо державного замовлення та продовольчих балансів держрезерву і держави;

  • перевірка якості товарно-матеріальних цінностей, що закладаються до державного резерву на відповідність вимогам чинної нормативної документації, наукове забезпечення безпеки продовольства, нафтопродуктів, альтернативних видів енергоносіїв та їх придатність для довготривалого зберігання, проведення експертиз та сертифікації;

  • проведення підготовки і підвищення кваліфікації фахівців системи державного резерву у сфері забезпечення підтвердження відповідності та управління якістю;

  • впровадження заходів для підвищення використання діючих виробничих потужностей підприємств;

  • здійснення контролю за якістю зерна, продовольчої та промислової групи товарів, нафтопродуктів, які закладаються до держрезерву та зберігаються на підприємствах держрезерву;

  • продовження робіт по підготовці до акредитації випробувальної лабораторії з контролю якості матеріальних цінностей з повним циклом лабораторних досліджень мікробіологічних, радіологічних чинників та ГМО;

  • заключення договорів на надання науково-технічних послуг;

  • розроблення проектів регуляторних актів (Інструкцій про порядок і умови поставки, закладення, зберігання і відпуску матеріальних цінностей);

  • здійснення інших видів наукової діяльності, а також здійснення на договірній основі окремих видів іншої допоміжної діяльності, надання послуг, які відповідають завданням Інституту і не заборонені чинним законодавством.

Top