Український Державний Науково-Дослідний Інститут «Ресурс»

(044) 529-60-56
(044) 528-55-24
м. Київ-150, вул. Малевича, 84
info@ndiresurs.gov.ua

Наукові теми та публікації

Публікації

(pdf-формат, для ознайомлення)
-----Збірник тез, до свята 30-річниці створення системи державного резерву України-----

НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ В УМОВАХ НАЯВНИХ ЗАГРОЗ

-----Монографія, 2021р-----

ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ

--- Збірник тез науково-практичного круглого столу до 29 річниці Державного агентства резерву України (м. Київ 25–29 листопада 2020 року)----

"ПОТЕНЦІЙНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ НАУКИ У ГАЛУЗІ ДОВГОТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ В СИСТЕМІ ДЕРЖРЕЗЕРВУ УКРАЇНИ"

*********************************************************************************

   План 

науково-дослідних робіт 

УкрНДІ «Ресурс» на 2023 рік

з/п Назва науково-дослідної роботи Керівники та відповідальнівиконавці Кошто рисна вартість НДР на 2023 рік тис.грн Термін виконанняНДР Галузь застосування результатів НДР Джерела фінансування НДР Очікувані теоретичні та практичні результати НДР
1 2 3 4 5 6 7 8
1 За дорученням Міністерства економіки України «Визначення доцільності зберігання в державному матеріальному резерві матеріальних цінностей промислової та продовольчої групи товарів, виходячи із реалій сьогодення та європейського досвіду» Муковоз В.М., к.в.н., Сонько Н.М. 100,0 I-IV кв. 2023р. Система Держрезерву України Загальний фонд Розроблення пропозицій та рекомендацій щодо визначення доцільності зберігання в державному матеріальному резерві матеріальних цінностей промислової та продовольчої групи товарів на основі аналізу реалій сьогодення та європейського досвіду.
2 За дорученням Міністерства економіки України «Розробка системи зберігання в державному матеріальному резерві нафтопродуктів та проведення розрахунків вартості за зберігання нафтопродуктів у приватному та державному секторі економіки з урахуванням європейського досвіду та світової практики» Чечель О.М., д.н.з державного управління, Заславський О.М.,

д.х.н.

50,0 I-IV кв. 2023р. Система Держрезерву України Загальний фонд Підвищення ефективності зберігання та використання нафтопродуктів шляхом розробки системи зберігання в державному матеріальному резерві нафтопродуктів та проведення розрахунків вартості за зберігання нафтопродуктів.
3 «Дослідження впливу характеристик сировини та умов виробництва цукру з метою запобігання потрапляння неякісного продукту на зберігання до державного резерву» Гавриленко О.С., к.вет.н. Станіславів С.І. 50,0 I-IV кв. 2023р. Система Держрезерву України Власна ініціатива Покращення якості цукру білого на стадії виробництва, що спростить процедуру його зберігання в державному матеріальному резерві без погіршення якості. Розроблення та впровадження інноваційних технологій, що забезпечать підвищення якісних та техніко-економічних показників виробництва цукру.
4 «Трансформація підходів до організації державного управління державним матеріальним резервом в умовах воєнного стану» Чечель О.М., д.н.з державного управління 40,0 IІІ-IV кв. 2023р. Система Держрезерву України Власна ініціатива Узагальнення висновків щодо удосконалення управління державним матеріальним резервом в умовах воєнного стану. Розробка механізму державного управління державним матеріальним резервом в умовах воєнного стану.
5 «Розробити комплексну програму з енергозбереження для підприємств системи Державного резерву України» Протасов О.С., Охріменко С.М. 50,0 I-IV кв. 2023р. Система Держрезерву України Власна ініціатива Використання альтернативних джерел енергії з метою підвищення енергоефективності та енергонезалежності підприємств. Зниження обсягу споживання паливно-енергетичних ресурсів. Зниження техногенного впливу на навколишнє середовище та підвищення рівня екологічної безпеки систем енергопостачання.


Top