Український Державний Науково-Дослідний Інститут «Ресурс»

Замовлення послуг:
(044) 529-60-56
м. Київ-150, вул. Малевича, 84
(044) 528-55-24

16.11.2021


Програма

організації роботи та розвитку Інституту

кандидата на посаду Директора УкрНДІ «Ресурс»

Олега Чечеля

   Прийшовши в Інститут, на своїй першій зустрічі з науковими співробітниками я сформулював їм 2 завдання:

   Перше – це зберегти цей Інститут як наукову установу!

   Друге – зберегти себе в цьому Інституті!

   Зараз, представляючи основні тези своєї Програми, зазначу: моє бачення завдань не змінилося. Тому, основним гаслом моєї Програмиорганізації роботи та розвитку Інституту є:

    «Зберегти цей Інститут як наукову установу і сформований колектив!».

    Діяльність Інституту умовно можна поділити на 5 частин:

    1. Участь в діяльності ДАРУ.

    2. Наукова робота.

    3. Робота лабораторії.

    4. Наповнення спецфонду або заробляння грошей.

    5. Професійний розвиток співробітників.

    Розшифруємо.

    Перший пункт: Активна участь в діяльності ДАРУ і чітке виконання поставлених доручень. Це те, за ради чого створювався УкрНДІ «Ресурс». Мету і завдання записано у Статуті. Тут робота ведеться, колектив сформовано, завдання виконуються. Це треба цінувати і не втратити! Я збережу всіх людей. Істерик з криками «тебе звільнено!» влаштовувати не буду, але, це я також казав, з вашого боку не потерплю двох речей...

    У цій роботі пріоритетами мають стати:

    - Наукове обґрунтування переліку товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ);

    - Оптимізація умов приймання і довготривалого зберігання ТМЦ.

    Другий пункт: Наукова робота. Це те, що дає можливість УкрНДІ «Ресурс» зберегти статус наукової установи. Цей статус дозволяє науковим співробітникам мати вищу ставку, а Інституту бути включеним до Реєстру установ, яким надається підтримка держави. Повторюся, але це треба цінувати і не втратити! Моя вимога не зміниться: кожному науковому співробітнику потрібно написати хоча б одну наукову статтю категорії Б на рік. Але цього мало. Потрібні статті категорії А. Поясню: це статті світового рівня. Науковці, здатні написати статтю світового рівня в Інституті є. Треба дати їм можливість публікуватися в науковометричних базах Скопус або Веб оф сайнс. Для цього необхідно створити відповідний фонд де передбачити кошти, з яких будуть оплачуватися. публікації статей категорії А, написані науковцями нашого Інституту.

    Тут пріоритетом буде:

  • -Збереження наукового потенціалу Інституту.

    Виконання цих двох пунктів дасть змогу зберегти УкрНДІ «Ресурс» як наукову установу. Це необхідний мінімум. Але треба розвиватися.

    Третій пункт. Робота лабораторії. Тут ми маємо нормальне обладнання і кваліфікованих співробітників. Знову повтор, але це треба цінувати і не втратити! Лабораторія може проводити наукові дослідження, публікувати результати а також виконувати замовлення та заробляти гроші. Подальший розвиток лабораторії є точкою росту Інституту.

   Основні напрями:

    - Поновлення наукової діяльності спрямованої на створення нових функціональних матеріалів і рецептур.

    - Проведення нових аналізів та пошук замовників для лабораторії.

    Четверте. Спецфонд. Його треба наповнювати. Щось заробить лабораторія. А ще ми маємо унікальні розробки. Зрозуміло, що це треба цінувати і не втратити! Розробки Інституту необхідно просувати і продавати. Наступним пріоритетом розвитку буде сприяння і підтримка науково-технічних розробок та інновацій. Далі. Інститут є єдиною науковою установою Системи Держрезерву. Організація проведення платного професійного навчання за кошти бюджету та підвідомчих підприємств може стати одною із форм наповнення спецфонду. Велику привабливість мають нерухомість та місце знаходження Інституту. Цим треба розумно розпорядитися. Раціональне та ефективне використання приміщень та майна може наповнити спецфонд, але робити це треба обачно, так щоб у нас їх не забрали…

    Тут напрямами мають бути:

  • - Надання інформаційно-аналітичних послуг;
  • - Збільшення наукових контактів;
  • - Залучення грантів та цільових інвестицій;
  • - Розширення комерційної діяльності;
  • - Комерціалізація розробок по зеленій енергетиці.

    Ці пункти стосуються збереження і розвитку Інституту.

    Друге завдання. Зберегти усіх наявних співробітників у цьому Інституті. Зрозуміло, що я високо ціную сформований науковий колектив Інституту і хочу нікого не втратити, але усім необхідно постійно підвищувати свій професійний і кваліфікаційний рівень та займатися саморозвитком. Інститут має сприяти у цьому своїм співробітникам. Кінцева мета – плавно вийти на відповідність займаним посадам.

    - Стимулом у цьому має бути прозора та справедлива система преміювання.

   Якщо тезова Програма дій зрозуміла – значить у нас вийде її реалізувати!

Щиро, Олег Чечель. 

Top