Український Державний Науково-Дослідний Інститут «Ресурс»

(044) 529-60-56
(044) 528-55-24
м. Київ-150, вул. Малевича, 84
info@ndiresurs.gov.ua

29.01.2024


Створення стратегічного запасу нафтопродуктів
у системі державного резерву України
Актуальне Питання національної безпеки держави

     Стратегія реформування системи державного матеріального резерву на період до 2025 року, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2022 року № 771-р, визначає «енергетичний кошик» (вугілля, газ, бензин, дизельне паливо) одним із стратегічних напрямів створення запасів (наряду із оборонним, продовольчим і медичним). У цьому контексті особливо актуального значення набуває питання створення у системі державного резерву України певного запасу нафтопродуктів для забезпечення стратегічних потреб держави.

     А це, в свою чергу, вимагає науково обґрунтованої оцінки можливих варіантів зберігання такого стратегічного запасу, оскільки його ефективність значною мірою залежить саме від вибору оптимальних підходів до зберігання нафтопродуктів. Саме з цим і було пов’язане чергове дослідницьке наукове завдання, поставлене Міністерством економіки перед Українським державним науково-дослідним інститутом «Ресурс» у вигляді затвердженої теми науково-дослідної роботи.

     Отримавши надзвичайно важливе доручення від керуючої організації, усі співробітники Інституту зосередили свої дослідницькі зусилля на вказаній проблематиці. Зокрема, наші провідні науковці – заступник Директора, доктор наук з державного управління, доцент, Олег ЧЕЧЕЛЬ та Учений секретар, доктор хімічних наук, доцент, Олександр ЗАСЛАВСЬКИЙ висловили своє обґрунтоване і виважене наукове бачення щодо зазначених питань в опублікованій фаховій статті «Оцінка можливих варіантів зберігання нафтопродуктів у системі державного матеріального резерву». Стаття розміщена у фаховому журналі «Публічне адміністрування та національна безпека» в розділі «Практичні аспекти економічної безпеки держави», про що свідчать Свідоцтва від Видавничого дому «Інтернаука», отримані нашими видатними вченими.

     Стаття доступна для перегляду за наступним посиланням:

     https://www.inter-nauka.com/issues/administration2024/1/9550

     В опублікованому дослідженні були проаналізовані ймовірні варіанти зберігання стратегічних запасів нафтопродуктів із урахуванням таких чинників, як безпека та логістика. Зокрема, оцінено різні альтернативи стосовно вибору транспорту, оптимальних резервуарів та умов для зберігання, а також можливості використання фінансових деривативів. Проведений аналіз переваг, недоліків, можливих ризиків та особливостей за визначеними альтернативними варіантами зберігання нафтопродуктів містить безумовну наукову новизну, практичну цінність, а здійснені розрахунки – поки не мають аналогів у вітчизняній науковій літературі. 

Галерея


Top